najlepszy adwokat rozwody Warszawa   

adwokat Marcin Śmiałek

 

ZAKRES PRAKTYKI

Gwarantując swoim klientom zachowanie nieograniczonej w czasie tajemnicy adwokackiej, prowadzimy zarówno:

 

     PRAKTYKĘ PRAWA RODZINNEGO       oraz         PRAKTYKĘ OGÓLNĄ 

 

Dla kompleksowego rozwiązania sprawy powierzonej przez klienta, współpracujemy, w razie potrzeby, z ekspertami z różnych dziedzin, np. z  notariuszami, biegłymi rewidentami czy też tłumaczami. W przypadku spraw rodzinnych częstokroć niezbędna okazuje się  współpraca z  psychologiem lub mediatorem rodzinnym.

W ramach obu kierunków praktyk Kancelaria świadczy następujące usługi:
  1. udzielanie porad prawnych;
  2. przygotowywanie opinii prawnych;
  3. sporządzanie pism procesowych;
  4. redagowanie umów o zróżnicowanej treści oraz przedmiocie;
  5. prowadzenie mediacji nakierowane na ugodowe rozwiązanie sprawy, w tym przygotowywanie umów ugody; 
  6. zastępujowanie klientów w postępowaniach  - reprezentując ich:
  •     przed sądami powszechnymi wszystkich instancji,
  •     przed Sądem Najwyższym jak i Naczelnym Sądem Administracyjnym,
  •     w postępowaniu administracyjnym,
  •     przed sądami arbitrażowymi.
 
KANCELARIA ADWOKACKA MARCIN ŚMIAłEK UL.GROCHOWSKA 221 LOK. 3, 04 - 077 WARSZAWA, TEL./ FAX 22 855 43 40