najlepszy adwokat rozwody Warszawa   

adwokat Marcin Śmiałek

 

STRONA GŁÓWNA

NASZA KANCELARIA ADWOKACKA SPECJALIZUJE SIĘ W SPRAWACH RODZINNYCH, W TYM ROZWODOWYCH ORAZ W PODZIAŁACH MAJĄTKU BARDZO CZĘSTO POWIĄZANYCH ZE SPRAWAMI RODZINNYMI.
 
Sprawy z zakresu prawa rodzinnego są szczególne. Z jednej strony zawierają one w sobie klasyczne elementy prawne. W większym jednak stopniu, jak przy innych sprawach, wpływ na przebieg całego postępowania mogą mieć emocje osób zaangażowanych w proces. Jedną z ról adwokata jest zapewnienie, aby emocje klienta nie wpłynęły niekorzystnie na jego własną sprawę. Na przykład, gdy dwoje dotychczas bliskich sobie osób postanawia się rozstać, prawie zawsze jest to jeden z najtrudniejszych etapów ich dotychczasowego życia. To okres, w którym następuje bardzo wiele zmian. Dotyczą one np. organizacji dnia codziennego, wychowania dzieci, alimentów związanych z ich utrzymaniem, relacji z rodziną byłego małżonka, czy w końcu spraw finansowych - czyli podziału masy majątkowej. Ważne jest uchwycenie czy dla klienta np. przy rozwodzie istotne jest wykazanie, że nie jest winny rozpadu związku, czy pierwszorzędne jest uzyskanie opieki nad dzieckiem, a może optymalne podzielenie się majątkiem. W zależności od tych preferencji, sposób prowadzenia każdej sprawy będzie odmienny. Przy sprawach rodzinnych zwracamy uwagę na to, aby uczciwe i w sposób wyważony podejść do prawnego rozwiązania problemów sprawy rodzinnej. Staramy się zawsze, aby konsultacja prawna stanowiła dla klienta wyczerpującą odpowiedź na jego pytania, jakie rzeczywiste skutki dla niego i jego rodziny będzie miało określone orzeczenie w sprawie rodzinnej - np. takiej, jak rozwód z orzekaniem o winie jednego z małżonków, czy też adopcja dziecka.
 
CO JEST DLA NAS WAŻNE
Zwracamy szczególną uwagę, aby od początku prowadzenia sprawy klienta możliwie precyzyjne ustalić jego potrzeby i cele. Każdorazowo informujemy, które z nich mogą zostać spełnione (czy to na drodze negocjacji, postępowania przed - procesowego, czy wreszcie przed Sądem). Jednocześnie akcentujemy, jakie postulaty najprawdopodobniej nie zostaną zaakceptowane przez Sąd lub inny organ prowadzący sprawę. Pozwala to na wypracowanie optymalnego rozwiązania z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb klienta. Co równie ważne, prowadzi to również do redukcji kosztów całego postępowania. Odrzucamy działania, które mogłyby okazać się nadmiernie kosztowne i które klient samemu skłonny byłby realizować, a które po analizie prawnej okazują się mało efektywne. Oczywiście, wszelkie konsultacje z nami objęte są nieograniczoną w czasie tajemnicą adwokacką. Przekazywane nam informacje, nigdy nie są wyjawiane - chyba, że leży to w interesie klienta i dzieje się za jego zgodą.

SPRAWDŹ  JAKIE PRZYKŁADOWE SPRAWY NASZA KANCELARIA PROWADZI W RAMACH PRAKTYKI PRAWA RODZINNEGO.
 
KANCELARIA ADWOKACKA MARCIN ŚMIAłEK UL.GROCHOWSKA 221 LOK. 3, 04 - 077 WARSZAWA, TEL./ FAX 22 855 43 40