najlepszy adwokat rozwody Warszawa   

adwokat Marcin Śmiałek

 

MARCIN ŚMIAŁEK - ADWOKAT

CO JEST DLA NAS WAŻNE
Zwracamy szczególną uwagę, aby od początku prowadzenia sprawy klienta możliwie precyzyjne ustalić jego potrzeby i cele. Każdorazowo informujemy, które z nich mogą zostać spełnione (czy to na drodze negocjacji, postępowania przed - procesowego, czy wreszcie przed Sądem). Jednocześnie akcentujemy, jakie postulaty najprawdopodobniej nie zostaną zaakceptowane przez Sąd lub inny organ prowadzący sprawę. Pozwala to na wypracowanie optymalnego rozwiązania z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb klienta. Co równie ważne, prowadzi to również do redukcji kosztów całego postępowania. Odrzucamy działania, które mogłyby okazać się nadmiernie kosztowne i które klient samemu skłonny byłby realizować, a które po analizie prawnej okazują się mało efektywne. Oczywiście, wszelkie konsultacje z nami objęte są nieograniczoną w czasie tajemnicą adwokacką. Przekazywane nam informacje, nigdy nie są wyjawiane - chyba, że leży to w interesie klienta i dzieje się za jego zgodą.

MOJE DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE
Ukończyłem Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego koncentrując się na prawie cywilnym (w tym prawie rodzinnym) oraz prawie handlowym. Jestem również absolwentem seminarium z zakresu cywilistyki prowadzonym przez Sędziego Sądu Najwyższego prof. Elżbietę Skowrońską - Bocian. Ukończyłem aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. W latach 2004 - 2011 współtworzyłem zespół jednej z warszawskich Kancelarii Adwokackich. Przez ponad 10 lat praktyki prawnej zajmowałem się zróżnicowanymi zagadnieniami prawnymi - począwszy od prawa cywilnego poprzez prawo karne i administracyjne, dlatego też we własnej praktyce adwokackiej prowadzę sprawy klientów o zróżnicowanych potrzebach. Posługuję się językiem angielskim oraz niemieckim od wielu lat prowadząc sprawy również dla klientów zagranicznych. Oprócz spraw rodzinnych prowadzę ogólną praktykę adwokacką obejmującą szeroko pojęte sprawy cywilne, administracyjne i karne.

Aby określić jak najskuteczniej i najszybciej rozwiązać Państwa problem prawny, proszę o kontakt lub osobiste odwiedziny w Kancelarii Adwokackiej.
 
KANCELARIA ADWOKACKA MARCIN ŚMIAłEK AL. ST. ZJEDNOCZONYCH 72 LOK. 237, 10-TE PIĘTRO, 04 - 036 WARSZAWA, TEL./ FAX 22 855 43 40